В цялата земя непрестанно се изработват и употребяват страшно много бройки и различен вид гуми.

По правило доставчиците са задължени да осигуряват пространство, в територията на сменяне и продажба на гуми, там където водачите да могат да дадат обратно своите ИУГ и в резултат да са предадени за използване и/или преработване. За облекчаване на вносителите и производителите в изплащане на таксата за гуми, Гумирек ЕАД предоставя на своите членове, работеща […]

Read more