old tyresПо правило доставчиците са задължени да осигуряват пространство, в територията на сменяне и продажба на гуми, там където водачите да могат да дадат обратно своите ИУГ и в резултат да са предадени за използване и/или преработване. За облекчаване на вносителите и производителите в изплащане на таксата за гуми, Гумирек ЕАД предоставя на своите членове, работеща с-ма по транспортиране, събиране, използване и/или рециклиране на гуми.

Екотакси за преработване на автомобилни гуми се налагат заради, потребността от създаване на с-ми по събиране, транспортиране, оползотворяване или/и обработване, за да се възпрепятстват погрома върху природата. Много често гумите са складирани на прекалено много купчини или дори непосредствено захвърлени на открито. В дългосрочен план недостига на конструирани с-ми по транспортиране, събиране, оползотворяване или/и обработване на автомобилни гуми, ще доведе до рискове за екологичното равновесие. В кратък срок това може да доведе до изникване на невиждани опожарявания.

Дружеството Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на проблема, обвързан със задължителното по наредба преработване на автомобилни гуми. Услугите ни решават спорната тема с извън срока на годност гуми от колекционирането им до екологосъобразното използване или/и преработване.

Разполагаме с реалната възможност да намалим от товара на необходимото плащане на таксата за продукти за автомобилни гуми, понеже можем да ги използваме при най-ниски разходи. Работим за това автомобилните гуми да не са изхвърлени сред природата, да не замърсяват и да не предизвикват ситуации от рисков характер.

За повече информация: http://gumirec.com/